Cloudera Premium Exams

Exam Title Q&As Updated
CCA-500 vce pdf Cloudera Certified Administrator for Apache Hadoop (CCAH) 60 Jun 10, 2022
CCA-505 vce pdf Cloudera Certified Administrator for Apache Hadoop (CCAH) CDH5 Upgrade Exam 45 Jun 08, 2022
CCB-400 vce pdf Cloudera Certified Specialist in Apache HBase 45 Jun 06, 2022
CCD-410 vce pdf Cloudera Certified Developer for Apache Hadoop (CCDH) 60 Jun 11, 2022